Ανακοίνωση

Η καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων από τους αρμόδιους φορείς πραγματοποιείται εντός του Φεβρουαρίου κάθε έτους (ν.3213/2003, άρθρο 1, παρ.3).


Χρήσιμα Αρχεία


Επικοινωνία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες τηλ. 210 48.02.100

Μέσω της επιλογής "Χρειάζεστε βοήθεια;" στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης


Όργανα Ελέγχου

Φορέας Λειτουργίας