Ανακοίνωση

Οι ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων του έτους 2022 (χρήση 2021),
καθώς και οι αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από τις 1-1-2022 έως και τις 15-10-2022,
υποβάλλονται μέχρι και τις 15-1-2023.


Χρήσιμα Αρχεία

Συχνές Ερωτήσεις


Επικοινωνία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες τηλ. 210 48.02.100

Μέσω της επιλογής "Χρειάζεστε βοήθεια;" στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης.


Όργανα Ελέγχου

Φορέας Λειτουργίας