Ανακοίνωση

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων,
αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 01/01/2021 έως και τη 30/11/2021,
καθώς και οι ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τις 28/02/2022.


Χρήσιμα Αρχεία

Συχνές Ερωτήσεις


Επικοινωνία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες τηλ. 210 48.02.100

Μέσω της επιλογής "Χρειάζεστε βοήθεια;" στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης.


Όργανα Ελέγχου

Φορέας Λειτουργίας