Ανακοίνωση

Η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 16 Δεκεμβρίου 2021 (ν.3213/2003 άρθρο 1, παρ.2).


Χρήσιμα Αρχεία

Συχνές Ερωτήσεις


Επικοινωνία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες τηλ. 210 48.02.100

Μέσω της επιλογής "Χρειάζεστε βοήθεια;" στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης.


Όργανα Ελέγχου

Φορέας Λειτουργίας