Ανακοίνωση

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2020
θα είναι διαθέσιμη για τροποποιήσεις στις ημερομηνίες 8/4/2020, 15/4/2020, 22/4/2020 και 29/4/2020.

Εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή καταχώρισης καταστάσεων

Χρήσιμα Αρχεία

Νόμος 3213/2003 (Κωδικοποιημένο Κείμενο)

Ενημερωτικό για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2020

Οδηγίες Καταχώρισης Καταστάσεων Υπόχρεων

Παραμετρικοί Πίνακες για Καταστάσεις έτους 2020

Υπόδειγμα Αρχείου Καταχώρισης Υπόχρεων

Οδηγίες για Εισαγωγή Υπόχρεων από Προηγούμενο Έτος

Υπόδειγμα αρχείου για υποβολή στοιχείων φορέα και χρηστών φορέα

Επικοινωνία

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) τηλ. 210 48.02.100

Μέσω της επιλογής "Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;" στο www.pothen.gr

Όργανα Ελέγχου